Yasal

Yasal UyarıBütün hakları saklıdır. İşbu rapor HDF tarafından hazırlanmıştır ve sadece bilgi içindir. Raporun hiçbir bölümü HDF den noter tasdikli muvafakati olmadan herhangi bir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.İlgili muvafakati almaksızın herhangi bir intihal yapılması halinde HDF nin açacağı davalardaki maddi manevi tazminat hükümlerini peşinen kabul ve taahhüt eder. İşbu rapor hiçbir durumda içeriğinde geçen kıymetli evrak ya da diğer araçların satış teklifi veya satın alma talebi olarak addedilemez. Belirtilen görüşler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HDF, sunulan raporu mümkün olduğunca piyasa akışına bağlı olarak güncellemeye çalışsa dahi, bütün bilginin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğu iddiasında bulunmamaktadır. İşbu raporda belirtilen ürünler bütün raporu okuyarak piyasada yatırım yapmak için uygun olmayabilir; değerleri değişken olabilir ve/veya döviz kurundan, faiz oranından ya da diğer faktörlerden negatif olarak etkilenebilir. HDF , işbu raporun içeriği ile ilgili, rapordaki bilgilerden kaynaklanan ya da içerikle bağlantılı olarak üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü kişi veya gruplar işbu rapor içeriğinde yer alan bilgileri referans olarak almayı tercih ederse bunun tamamen kendi riski olduğunu kabul ve taahhüt ederler.